טיפול בטראומה

טיפול בטראומה

ריפוי טראומה מארק ראור, מרכז טיפולי הולינה לריפוי בטראומה והתמכרויות

התנועה הספונטנית בכולנו
היא לקראת חיבור, בריאות וחיות.
לא משנה כמה נסוגים ומבודדים הפכנו,
או כמה חמור הנזק שגרמנו לעצמנו,
ברמה העמוקה ביותר, בדיוק כפי שצמח נע באופן ספונטני לעבר אור השמש,
יש בכל אחד מאיתנו דחף הנע לעבר חיבור, ריפוי וחיות מלאה. הדחף האורגני הזה הוא הדלק של הטיפול ב-HOLINA.
)מותאם ושונה מאת ד"ר לורנס הלר, מייסד NARM)

מהי טראומה?

טראומה מתרחשת כאשר אנו חווים מצבים או אירועים שאנו תופסים כאיום על הישרדותנו או כאיום על ביטחון חיינו, מצבים אלה עולים על יכולתנו להתמודד. אנו מדברים על "טראומה" כאשר הגוף ממשיך לשמור על מתח ההישרדות, גם זמן רב לאחר שהמצב חלף והביטחון האובייקטיבי הושב. מצב זה גורם לדרגת חרדה כרונית במערכת העצבים, שבאה לידי ביטוי כהיפר-ערנות כרונית )תגובת הילחם או ברח( או היפו-ערנות )תגובת הקפאה או הכנעה(.

לכן, טראומה אינה קשורה למה שקרה לנו, לא לאירוע ספציפי. מדובר במתח הישרדות אגור במערכת העצבים ובמערכות הקשורות אליה. זוהי תהליך פסיכו-ביולוגי של פחד בלתי פתור המפריע לתפקוד המווסת וליכולתנו להיות נוכחים ומגולמים בכאן ובעכשיו.

טראומת הלם (PTSD)

כאשר אנו חווים אירועים מכריעים שנמשכים פרק זמן קצר בלבד, והמערכת העצבים שלנו שומרת את מתח ההישרדות הזה בגוף, אנו מדברים על "טראומת הלם". דוגמה: משאית נוסעת לעברך, ובקושי נשארת בחיים.

סימפטומים טיפוסיים לטווח ארוך של טראומת הלם הם: • שחזור מחדש של האירוע • התנהגות הימנעותית • תחושה כרונית של איום, חרדה או התקפי חרדה

quote-1.webp

The great thing in this world is not so much where you stand as what direction you are moving ......

– Oliver Wendell Holmes

quote-2.webp

טראומה התפתחותית או ילדות (PTSD מורכב)

כאשר אנו חווים אירועים שמכריעים באופן קבוע את יכולתנו להתמודד למשך תקופה ארוכה יותר, ובמיוחד בילדות, כאשר מערכת העצבים והקיבולת המוחית שלנו רק מתחילה להיווצר, אנו מדברים על "טראומה התפתחותית" או "טראומת ילדות".

כאשר ה"משאית" שבאה לעברך )ראה דוגמה לעיל( היא אחד ממטפליך העיקריים שתוקף אותך כילד פגיע, אז תעשה הכל כדי לא לאבד את אהבת הוריך. בדרך זו, הילד נתקל במצב בלתי אפשרי.

סימפטומים טיפוסיים של טראומה התפתחותית הם דומים לטראומת הלם: שחזור מחדש של האירוע, הימנעות ותחושת איום. בנוסף לכך: • דרגולציה, יכולת מופרת לויסות עצמי • תפיסה עצמית שלילית, תחושות של טעות, חוסר ערך וכו' • הפרעות בינאישיות, יכולת מופרת ליצירת קשרים

הטראומה היא לרוב הכוח המניע להתמכרות

כמעט כל המטופלים שמגיעים לטיפול עם התמכרויות פעילות חוו התעללות בילדותם בצורה כלשהי. החוויות השליליות הנפוצות ביותר בילדות הן: • התעללות פיזית* • התעללות מינית* • התעללות רגשית • הזנחה פיזית • הזנחה רגשית • חשיפה לאלימות במשפחה/בין ההורים* • שימוש בסמים במשק הבית • מחלה נפשית במשק הבית • פירוד, גירושין או מוות מוקדם של הורה, נטישה • הורה כלוא •

)*מתוכם, ההתעללות המינית או הפיזית וחשיפה לאלימות בין הורים, ה"שלושה הנוראים" )מרטין טייכר, מרכז הרפואי הרווארד(, הם בעלי ההשפעה המזיקה ביותר על המוח ומערכת העצבים(

כמעט כל המטופלים שמגיעים לטיפול עם התמכרויות פעילות חוו התעללות בילדותם בצורה כלשהי. החוויות השליליות הנפוצות ביותר בילדות הן: • התעללות פיזית* • התעללות מינית* • התעללות רגשית • הזנחה פיזית • הזנחה רגשית • חשיפה לאלימות במשפחה/בין ההורים* • שימוש בסמים במשק הבית • מחלה נפשית במשק הבית • פירוד, גירושין או מוות מוקדם של הורה, נטישה • הורה כלוא •

)*מתוכם, ההתעללות המינית או הפיזית וחשיפה לאלימות בין הורים, ה"שלושה הנוראים" )מרטין טייכר, מרכז הרפואי הרווארד(, הם בעלי ההשפעה המזיקה ביותר על המוח ומערכת העצבים(

ההתמכרות מתחילה כפתרון, לא כבעיה

טראומה מתרחשת כאשר אנו חווים מצבים או אירועים שאנו תופסים כאיום על הישרדותנו או כאיום על ביטחון חיינו, מצבים אלה עולים על יכולתנו להתמודד. אנו מדברים על "טראומה" כאשר הגוף ממשיך לשמור על מתח ההישרדות, גם זמן רב לאחר שהמצב חלף והביטחון האובייקטיבי הושב. מצב זה גורם לדרגת חרדה כרונית במערכת העצבים, שבאה לידי ביטוי כהיפר-ערנות כרונית )תגובת הילחם או ברח( או היפו-ערנות )תגובת הקפאה או הכנעה(.

לכן, טראומה אינה קשורה למה שקרה לנו, לא לאירוע ספציפי. מדובר במתח הישרדות אגור במערכת העצבים ובמערכות הקשורות אליה. זוהי תהליך פסיכו-ביולוגי של פחד בלתי פתור המפריע לתפקוד המווסת וליכולתנו להיות נוכחים ומגולמים בכאן ובעכשיו.

שירותי גמילה מהתמכרות וטיפול בטראומה

כדי לגעת בשורש הבעיה של התמכרויות או כל התנהגות פוגענית שמרפיעות לתפקוד בחיים אנו משמתשים במגוון רכב של טיפולים בטראומה. היא תומכת במטופלים כדי: • לשפר את יכולתם ניהול הויסותעצמי הרגשי והפיזי • לשנות את הזדהויות עם רגשות נחותים כגון אשמה ובושה • לגדול את יכולתם ליצור ולשמר יחסים בריאים ובטוחים • לחבר אותם יותר לעצמם האמיתיים

כתוצאה מכך, פוחת הצורך לאלחש או לרפא באופן עצמי מצבים פנימיים בלתי נסבלים.

עקרונות לריפוי טראומת הלם (PTSD)

לפתרון טראומת הלם )PTSD( אנו משתמשים בעיקר בגישות סומטיות )ממוקדות גוף(. גישות סומטיות לריפוי טראומה מיישמות הבנה עמוקה של מערכת העצבים, תפקודיה ומצבי הדרגולציה האפשריים שלה. ביחד עם המטופלים אנו חוקרים כיצד מצבים שונים של מערכת העצבים באים לידי ביטוי מבחינת תפקודי הגוף הקשורים )כמו הזעה, שינה, היפר-הסערה, בעיות עיכול או היעלמות התודעה(, מתח שרירי

או חגורות מתח, רגשות, דפוסי מחשבה ורפלקסי טראומה פסיכו-ביולוגיים )לחימה, בריחה, קיפאון וריצוי(.

מודלים סומטיים אלה, הנחשבים הטובים ביותר לטיפול בטראומת הלם, יכולים לתמוך בריפוי טראומה התפתחותית או טראומת ילדות )PTSD מורכב( כאשר הם משולבים בגישות פסיכותרפיה אחרות.

כל המודלים של טיפול טראומה סומטי הנעשה בהולינה תומכים במטופלים ב:

– חיבור והקשבה לגוף – פיתוח תחושה סמכות פנימית – יכולת לוויסות עצמית – מניעת דיסוציאציה )ניתוק( – מניעת טראומטיזציה מחדש או שיטפון רגשי )התמוטטות( – ויסות מערכת העצבים באמצעות שחרור לחץ ומתח שהצטברו בגוף – לנוע מתחושת מקתרזיס ולקראת יכולת החלה רבה יותר של תחושות פיזיות או רגשיות

כמה מהמודליות הסומטית הנעשית בהולינה הם עיבוד ושילוב סומטו-רגשי, TRE )תרגילי שחרור לחץ, מתח וטראומה(, ונשימה מעגלית.

עיבוד ושילוב סומטו-רגשי

חישה פסיכו-סומטית עוזרת למטופלים לזהות, לעבד ולשחרר מתח סומטי-רגשי ו/או אנרגיית טראומה שהופעלה הנשמרת בגוף. באמצעות שילוב של עבודת גוף, הנחיה קולית, נשימה, תנועה והבעה, המטופלים נתמכים בבניית יכולתם להישאר נוכחים בגוף )אינטרוספקציה( ולצפות במה שקורה בתוכם.

באמצעות שימוש בבסיס נוירופיזיולוגי, פסיכודינמי ואנרגטי כדי להבין ולזהות את הסיבה הרגשית המדויקת לתסמינים בגוף, המטופל מסוגל לפנות ישירות אל הרגשות ולבנות מספיק ביטחון בגוף כדי לחוות ולבטא את עצמו במלואו, מבלי להיות מוטרף, בהתנגדות או לשחזר את הטראומה מחדש. הנחיה זו תומכת באדם ביכולתו לגעת ביכולת הריפוי הפנימית שלו, דבר שבתורו מאפשר לו להכיר ולגלם את שלמותו.

עם הזמן, תרגול זה מאפשר למערכת העצבים לעמוד ברמות גבוהות יותר של אי-נוחות )"חלון סבילות" גדול יותר( ומכך תומכת ברמה גבוהה יותר של ויסות. מערכת עצבים מווסתת טוב יותר משנה את הקשר בין גוף לנפש, דבר שבתורו תומך בשינוי נתיבים עצביים. מטופלים מסוגלים לחזור לאירועים טראומטיים ולבנות יחס/פרספקטיבה שונה עם העבר, כך שהעבר כבר לא ממשיך דפוסים ישנים, דבר המשפיע על חייהם היומיומיים.

מטופלים החווים PTSD מסוגלים לחוות, לעבד ולשלב אירועים מהעבר כך שהגוף והנפש לא חווים אותם עוד כאיום נוכחי. זה יכול לצמצם ו/או לעצור לחלוטין תסמינים כמו התפרצויות רגשיות שעלולים לעכב את יכולתו של האדם לחוות את החיים במלואם.

מטופלים שחווים מחדש תגובות הגנה המבוססות בושה או פחד הנובעות מטראומה מורכבת, נתמכים גם ביכולתם לבנות יכולת לחקור, לצפות וליצור יחסים חדשים עם העבר שלהם, כך שיוכלו לבנות יחסים בריאים יותר עם עצמם ועם אחרים בהמשך הדרך.

TRE® - תרגילי שחרור מתח, לחץ וטראומה משיב איזון טבעי ורווחה

TRE® עוזר למטופלים לנער מתחים, לחצים וטראומות שהצטברו ומשאירים אותם תקועים, ולשחזר איזון טבעי וwell being. בדרך כלל זה מרגיש נעים ומרגיע. לאחר ביצוע TRE®, רבים מדווחים על תחושות של שלווה ורווחה.

עבודה עמוקה זו עם מערכת העצבים כוללת סדרה פשוטה אך חדשנית של תרגילים המזמינים את הפעלת הרפלקס הנוירוגני הגורם לרעד. רעידה/רעד טבעי זה מסייע לגוף לשחרר מתחים, לחץ וטראומה התקועים עמוק בשרירים. TRE® מרגיע את מערכת העצבים ומביא חיות לחלקים קפואים/מנותקים של

הגוף. כאשר מנגנון הרעד השרירית מופעל בסביבה בטוחה ונשלטת, הגוף מועודד לחזור למצב של איזון טבעי.

נשימה מעגלית

נשימה מעגלית איננה מתאימה לכולם. היא יכולה להיות טראומטית מאוד וצריכה להיעשות בצורה מודעת לטראומה. ברגע שמטופלים מסוגלים לקחת לעצמם מצבי גירוי גבוהים יותר, נשימה יכולה לספק שינויים גדולים בחיבור לגוף, נפש, לב או רוח.

נשימה מעגלית היא טכניקה המשתמשת בנשימה ככלי טרנספורמטיבי עוצמתי. באמצעות שימוש מעגלי קשור של הנשימה – נשימה מעגלית ללא הפסקה בין שאיפה לנשיפה – נוצר זרם אנרגיה גבוה יותר, ואפשר להיכנס למצבים פנימיים דמויי-טרנס באופן טבעי. דרך תהליך זה אנו משיגים מצב תודעה משונה המאפשר לנו לגשת לרגשות כבושים, זיכרונות או חוויות טראומטיות מהילדות או זיכרונות רגשיים מאתגרים אחרים השמורים בתת-המודע. הנשימה לוקחת אותנו לשורש הדפוסי שלנו, מאפשרת לנו לעקוף את ההגנות הטבעיות של המוח ולראות את העבר מפרסיפקטיבה אחרת. על ידי הנשימות, החסימות האלה ושחרורן ביתים קטנים, אנו יכולים להגיע למצבים של שמחה, אהבה ואלחיות מלאה יותר. ניתן להגשים השקפות חדשות, אני חדש, וניתן לחוות טרנספורמציה אישית.

הטכניקה העוצמתית של נשימה מעגלית עובדת על הגוף הפיזי, הנפשי, הרגשי, האנרגטי והרוחני שלנו. זהו תהליך הוליסטי שיכול להביא לריפוי פנימי עמוק.

עקרונות לפתרון טראומה מורכבת (PTSDמורכב ( דוגמה: NARM - המודל הקשרי-נוירו-רגשי

NARM – המודל הקשרי-נוירו-רגשי – פותח מתוך מודלים של טיפול טראומה סומטי, בעיקר "החוויה הסומטית" של פיטר לוין ו"ביואנרגטיקה" של וילהלם ריייך. הוא מבוסס על כך שגישות ממוקדות-גוף רק עוזרות במידה מסויימת בנוגע לדינמיקות מורכבות ששורשם בטראומת ידלות.

כמה מהעקרונות הבסיסיים של NARM, מודל שפותח במיוחד להחלמה מ-PTSD מורכב )טראומה התפתחותית( הם:

– הסכמה, חוזה, כוונה – תהליך חקירה מונחה סקרנות )שאלת שאלות חוקרות( – חיזוק הסמכות הפנימית – מודל ההשלמה הרגשית של NARM – מעקב אחר חיבור וניתוק – שיקוף שינויים פסיכו-ביולוגיים

הסכמה, חוזה, כוונה

הצעד הראשון בטיפול הוא להבהיר "חוזה טיפולי". זוהי התערבות התומכת במטופל לקבוע כוונה

לתהליך הריפוי שלו: "מה הדבר שאתה הכי רוצה להשיג מהזמן שלך כאן בטיפול ומתהליך שלך?" על ידי הזמנת המטופל להתחבר למה שהוא הכי רוצה לעצמו, אנו יכולים להתחיל לתמוך בתהליך

חקירה, שנשען על כוונת המטופל והסכמה יחסית.

שאלת שאלות חוקרות

בצעד שני אנו חוקרים יחד עם המטופל מה עומד בדרכו להשיג את מה שליבו משתוקק לו. תהליך חקירה זה מונחה על ידינו כמטפלים, ומזמין את מטופלינו לשקף ולאסוף מידע על תהליכיהם הפנימיים.

אנחנו מביאים סקרנות לדרכים שבהן מטופלים מארגנים את חוויותיהם. רוב המטופלים בילו את חייהם בבריחה מעולמותיהם הפנימיים. זה גורם לדפוסים חוזרים של ניתוק, חוסר ארגון וסבל. אנחנו עוזרים למטופלים להתחבר לחלקים מנותקים של עצמם, דבר שמספק להם הזדמנות להתארגנות מחדש ולחירות מסבל.

לצערינו, לרובינו לא היה אדם שבאמת היה סקרן לגבי החוויות ותהליכים הפניימים שלנו בילדותינו. דרך טיפול זו מאפשרת לנו חוויה מתקנת.

הסכמה, חוזה, כוונה

הצעד הראשון בטיפול הוא להבהיר "חוזה טיפולי". זוהי התערבות התומכת במטופל לקבוע כוונה

לתהליך הריפוי שלו: "מה הדבר שאתה הכי רוצה להשיג מהזמן שלך כאן בטיפול ומתהליך שלך?" על ידי הזמנת המטופל להתחבר למה שהוא הכי רוצה לעצמו, אנו יכולים להתחיל לתמוך בתהליך

חקירה, שנשען על כוונת המטופל והסכמה יחסית.

שאלת שאלות חוקרות

בצעד שני אנו חוקרים יחד עם המטופל מה עומד בדרכו להשיג את מה שליבו משתוקק לו. תהליך חקירה זה מונחה על ידינו כמטפלים, ומזמין את מטופלינו לשקף ולאסוף מידע על תהליכיהם הפנימיים.

אנחנו מביאים סקרנות לדרכים שבהן מטופלים מארגנים את חוויותיהם. רוב המטופלים בילו את חייהם בבריחה מעולמותיהם הפנימיים. זה גורם לדפוסים חוזרים של ניתוק, חוסר ארגון וסבל. אנחנו עוזרים למטופלים להתחבר לחלקים מנותקים של עצמם, דבר שמספק להם הזדמנות להתארגנות מחדש ולחירות מסבל.

לצערינו, לרובינו לא היה אדם שבאמת היה סקרן לגבי החוויות ותהליכים הפניימים שלנו בילדותינו. דרך טיפול זו מאפשרת לנו חוויה מתקנת.

חיזוק סמכות פנימית

”סמכות פנימית" היא משנת חיים. היא מתייחסת למידה שבה מטופלים נמצאים ב"מושב הנהג" של חייהם.

באמצעות חיזוק הסמכות הפנימית אנו תומכים במטופלים לשנות את מוקד תשומת הלב מאירועים טראומתיים שבה הם למדו להתאים את עצמם )בגיל צעיר( לחוויות טראומתיות וממשיכים להשתמש באסטרטגיות הישרדות והתמודדות אלו גם בבגרותם. הזדהות עם טראומת ילדות לרוב משאירה אנשים חסרי אונים, חסרי תקווה ותקועים. עם זאת, גילום של תחושת סמכות פנימית תומך ביכולת משופרת להחלמה, צמיחה ושינוי. זה מחזיר אותנו להגדרה שטראומה אינה מה שקרה לנו, אלא הדרך שבה למדנו להתייחס ולהתמודד עם מה שקרה לנו – להבין כיצד מטופלים מתייחסים ומארגנים את חוויות החיים שלהם הוא מהות התמיכה בסמכות פנימית. מטופלים יכולים ללמוד דרכים חדשות, בריאות ומכוונות צמיחה יותר ליחסים עם עצמם.

מודל ההשלמה הרגשית של NARM

”סמכות פנימית" היא משנת חיים. היא מתייחסת למידה שבה מטופלים נמצאים ב"מושב הנהג" של חייהם.

באמצעות חיזוק הסמכות הפנימית אנו תומכים במטופלים לשנות את מוקד תשומת הלב מאירועים טראומתיים שבה הם למדו להתאים את עצמם )בגיל צעיר( לחוויות טראומתיות וממשיכים להשתמש באסטרטגיות הישרדות והתמודדות אלו גם בבגרותם. הזדהות עם טראומת ילדות לרוב משאירה אנשים חסרי אונים, חסרי תקווה ותקועים. עם זאת, גילום של תחושת סמכות פנימית תומך ביכולת משופרת להחלמה, צמיחה ושינוי. זה מחזיר אותנו להגדרה שטראומה אינה מה שקרה לנו, אלא הדרך שבה למדנו להתייחס ולהתמודד עם מה שקרה לנו – להבין כיצד מטופלים מתייחסים ומארגנים את חוויות החיים שלהם הוא מהות התמיכה בסמכות פנימית. מטופלים יכולים ללמוד דרכים חדשות, בריאות ומכוונות צמיחה יותר ליחסים עם עצמם.

מעקב אחר חיבור וניתוק

ככל שמטופלים מתחילים להתחבר לרגשותיהם הראשוניים, הם לעתים קרובות יתחילו להשתמש באסטרטגיות ישנות של ניתוק. במצבים אלה, אנו עשויים לומר משהו כמו: "כך שבזמן שאתה נוכח עם הכעס שלך, אתה מתחיל לומר לעצמך שכעס זה בזבוז זמן וכל מה שצריך לעשות זה להתמקד בחיוביות. מה זה עושה לך לשים לב, גם לכעס שלך וגם לדחף לזוז הרחק מהכעס שלך?" גם אם מטופל מסוגל להיות עם האנרגיה הרגשית רק לזמן קצר, אנחנו רואים ברגעים אלה הזדמנויות לבנות יכולת גוברת להיות נוכח עם אנרגיית החיים שלו.

החיבור הוא המצב הטבעי שלנו. רק כאשר החיבור הופך לאיום, עלינו להפעיל אסטרטגיות של ניתוק כדי לשרוד. מנגנוני הגנה מוקדמים כמו דיסוציאציה, פיצול או פרגמנטציה – שהם צורות שונות של ניתוק – הם ניסיונות להפחית את ההשפעה הטראומטית.

שיקוף שינויים פסיכו-ביולוגים

שינוי אמיתי בטיפול, או בכל צמיחה אישית, לעתים קרובות מהווה אתגר. בעוד שינויים קוגניטיביים והתנהגותיים חשובים בהחלט בחיי האנשים, NARM ממוקד בדפוסים פסיכו-ביולוגיים הבסייסים של דרגולציה וחוסר ארגון המועדדים את הסימפטומים הקוגניטיביים וההתנהגותיים.

כמודל מונחה נוירו-ביולוגית וממוקד סומטית, NARM תומך בשינויים פסיכו-ביולוגיים שמובילים לארגון, בריאות ורווחה טובים יותר. המטופלים נתמכים בשימת לב לשינויים בכל רבדי החוויה שלהם – כולל הפיזי, הרגשי, הקוגניטיבי, הבינאישי והרוחני.

לסיכום

המיקוד בריפוי טראומה תומך בטיפול על ידי התמודדות עדינה עם הפצעים הבסיסיים והתחלת פתרון הקונפליקטים הרגשיים הבסיסיים המעודדים התנהגויות לא מועילות כאובססיה וכפייתיות בלתי נשלטת. בדרך זו, המסע של התמודדות עם טראומה בדרכים טיפוליות שונות הוא שער להחלמה במרכז השיקום הולינה ישראל.